EL PAPA A L'HOSPITAL

Hola!
Ja arribem al final de la llista de tot el què és necessari per anar a l'hospital en el moment del part.
El pare també hi té el seu espai. I qui diu pare, diu mare o qualsevol acompanyant que hagi escollit la "partera".
Així que avui em dirigiré a ell.
Hola!
Ya llegamos al final de la lista de todo lo que es necesario para ir al hospital en el momento del parto. El padre también tiene su espacio. Y quien dice padre, dice madre o cualquier acompañante que haya escogido la "partera". Así que hoy me dirigiré a él.

Un pijama i unes sabatilles d'anar per casa.
Un pijama y unas zapatillas de andar por casa.

Hauràs de dormir a una butaca que amb prou feines s'estira...així que intenta agafar un coixí còmode i una manta, que no tapi massa.
Tendràs que dormir en un sillón que casi ni se estira...así que intenta llevarte un cojín cómodo y una manta, que no tape demasiado.

Agafa el bàsic del necesser què fas servir a diari. Tampoc no et cal endur vàries mudes perquè podràs marxar a casa a canviar-te i dutxar-te, si convé.
Coge lo básico del neceser que utilizas a diário. Tampoco hace falta que te lleves distintas mudas porque podrás irte a casa a cambiarte y ducharte, si hace falta.

Pel que fa a la part tecnològica, un carregador de mòbil i la càmera de fotos.
Por lo que se refiere a tecnología, un cargador de móvil y la cámara de fotos.

No t'oblidis de portar bastantes monedes, tant per mirar la televisió com per agafar begudes de la màquina.
No te olvides de llevar bastantes monedas, tanto para ver la televisión cómo para coger bebidas de la máquina.

I per últim, ajuda a la mare a controlar tot el tema de documentació.
Y por último, ayuda a la madre a controlar todo el tema de documentación.

* El dia de l'alta (o el dia abans), quan et vagis a canviar a casa, hauràs de posar-te al cotxe la cadireta per poder transportar al bebè.
*El día del alta (o el día anterior), cuando te vayas a cambiar a casa, tendrás que ponerte en el coche la sillita para transportar al bebé.

** Intenteu fer una maleta pels dos adults i una pel bebè, així mantindreu millor l'ordre. Penseu que l'armari què tens a l'habitació de l'hospital no hi cap gairebé res.
**Intentad hacer una maleta para los dos adultos y una para el bebé, así mantendréis mejor el orden. Pensad que en el armario de la habitación del hospital no cabe casi nada

*** Crec que, si mai tenim un altre bebè, el papa tortuga s'endurà un matalàs inflable per dormir bé... :)
*** Creo que, si tenemos otro bebé, papa tortuga se llevará un colchón hinchable para dormir bién... :)

Fins a la pròxima!
Hasta la próxima!

Comentaris