LA BOSSA DEL BEBÈ

Hola!
Què es necessita realment pel bebè recent nascut durant els dies que som a l'hospital? Trobareu mil llistes per internet, us en donaran d'altres les llevadores, la vostra mare us ajudarà...però tot i això no sabreu exactament què ficar dins la bossa de l'hospital.
Aquí us deixo la llista del què em va fer servei a mi per l'Arlet i què no. Em basaré amb la llista que em va donar una llevadora, per tenir una referència.
Que se necesita realmente para el bebé recién nacido durante los dias que estamos en el hospital? Encontrareis mil listas por internet, os darán otras las comadronas, vuestra madre os ayudará...pero aún así no sabréis que poner exactamente en la bolsa del hospital. Aquí os dejo la lista de lo que me sirvió a mi para Arlet y de lo que no. Me basaré en la lista que me dió una comadrona, para tener una referencia.


- conjunts (2 per dia + 1 per sortir de l'hospital) / conjuntos  (2 por día + 1 para salir del hospital)
Aquí hi hauria bodies amb polaines o pijames.
Aquí habría bodies con polainas o pijamas.

- gorret i manoples / gorrito y manoplas
El gorret es posa durant les primeres 24h perquè no perdi calor corporal. Després s' ha de treure, sinó tindrà calor. Les manoples són perqur no s' esgarrapi la cara, tot i que hi ha llevadores que no les aconsellen perque priva del sentit del tacte, tant important en els nafons.
El gorrito se pone durante las primeras 24h para que no pierda calor corporal. Después se tiene que sacar, sinó tendrá calor. Las manoplas son para que no se arañe la cara, aunque hay comedronas que no las recomiendan ya que privan del sentido del tacto, tan importante en los bebés.

- arrullo
Et servirà per tapar al bebè i perquè les visites l'agafin.
Te servirá para tapar al bebé y para que las visitas lo cojan.

- bolquers / pañales
Allà te'n donen uns 5, però en faràs servir bastants més.
Allá te darán unos 5, pero te harán falta bastantes más.

- tovalloletes humides / toallitas
Vigila que no tinguin phenoxytanol.
Cuidado que no tenga phenoxytanol.
- pitets / baberos
A part del meconi també treuen una mena de vòmit marronós...et seràn útils uns quants pitets.
A parte del meconio también sacan un vómito marronoso...te serán útiles unos cuantos baberos.

- necesser / neceser
Pinta, cremeta pel culet, gasses estèrils, una mini tovallola (va molt bé per eixugar-li el culet abans de posar-li el bolquer) i alcohol 70º pel melic (tot i que a vegades te'l donen).
Peine, cremita para el culito, gasas esteriles, una mini toalla (te irá muy bién para secar el culito antes de poner el pañal) y alcohol 70º para el ombligo (aunque a veces te lo dan).

Jo vaig portar molts bodies i molta robeta en general...no la vaig fer anar perque amb la calor que feia em van recomanar que anés només amb bodie. Tampoc vaig utilitzar mitjonets, ja que els pijames i les polaines tenen peus. Els ossets de peluix que duia no em van servir per res.
Yo me llevé muchos bodies y mucha ropita en general...que no usé porque con el calor que hacía me recomendaron que sólo le pusiera un bodie. Tampoco utilicé calcetines, ya que los pijamas y las polainas tienen pies. Los peluches que traje no me sirvieron para nada.

Espero que us sigui d'ajuda. Creieu que m'he deixat alguna cosa important?
Espero que os haya ayudado. Creeis que me he dejado algo importante?

La pròxima setmana, què s'ha d'endur el pare/mare/acompanyant de la "partera"?
La proxima semana, que se tiene que
 llevar el padre/madre/acompañante de la "partera"?

Comentaris